Föreningens årsmöte hölls 18.12.2023

dicken shieldFöreningens årsmöte hölls måndagen 18.12.2023 där stadgeenliga ärenden behandlades.

Efter 9 år som ordförande valde Jan Hellman att inte ställa upp för omval. Vi tackar Janne för det enorma arbete han gjort för föreningen under dessa år. Vi vill även tacka Ina Johanson-Nystén, som valde att inte ställa upp för omval, för hennes bidrag till styrelsearbetet.

Joona Hertola valdes till ordförande. Joakim Bergroth, Anna Broman, Joacim Broman, Cai Granfors, Tomas Gripenberg, Anna Lindholm och Anna Sonck-Räihä valdes till styrelsemedlemmar.

Back to Top