Föreningens årsmöte hölls 18.12.2023

dicken shieldFöreningens årsmöte hölls måndagen 18.12.2023 där stadgeenliga ärenden behandlades.

Efter 9 år som ordförande valde Jan Hellman att inte ställa upp för omval. Vi tackar Janne för det enorma arbete han gjort för föreningen under dessa år. Vi vill även tacka Ina Johanson-Nystén, som valde att inte ställa upp för omval, för hennes bidrag till styrelsearbetet.

Joona Hertola valdes till ordförande. Joakim Bergroth, Anna Broman, Joacim Broman, Cai Granfors, Tomas Gripenberg, Anna Lindholm och Anna Sonck-Räihä valdes till styrelsemedlemmar.

Inbjudan till föreningens årsmöte

dicken shieldFöreningens medlemmar kallas till årsmöte måndagen 18.12.2023 kl.18:00. Mötet hålls som distansmöte.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Anmälningar (för att få möteslänken) till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast 17.12.2023.

Inbjudan till föreningsmötet må 27.3 kl 19.00 (teams)

dicken skoldÄrenden

  • Val av revisor
  • Beslut att kalla Thomas Lindahl till hedersordförande.

För deltagarlänk skicka epost till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast 26.3.

Styrelsen

Kansliet och grupper

Kansliet

Anna Airava

Verksamhetsledare, heltidsanställd. Jobbar med administration, fakturor, budget, ekonomirapportering, ansökningar, kontrakt, medlemsregister, kommunikation, kontakt till handbollsförbundet, spelkläder, Dicken Shop och School Tour och sommarläger. Medlem i Tränargruppen.  Projektledare, Midnight Run.

Emilia Valkamo

Deltidsanställd: Jobbar med matchutsättning, kommunikation (some) och Midnight Run kundtjänst. 

 

Projektansvar

 

Björn Monnberg

Tränargruppens ordförande.

Harald Hannelius

Dickens webbsidor och tekniskt stöd. Medlem i Infogruppen. 

 

Grupperna och deras ordförande

Tränargruppen – Björn Monnberg (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Elitgruppen – Thomas Lindahl (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ungdomsgruppen – Cai Granfors (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Barngruppen – Cai Granfors (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ekonomigruppen – Thomas Gripenberg (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Finansieringsgruppen – Patrick Holm 

Resursgruppen – ännu oklart

Föreningsgruppen – ännu oklart

Infogruppen – Anna Airava (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Premieringsgruppen – Jan Hellman (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Styrelsen 2023

dicken shieldDen 7.12.2022 ordnades årsmötet där föreningens styrelse valdes. Jan Hellman återvaldes till ordförande. Cai Granfors, Tomas Gripenberg, och Joakim Bergroth återvaldes till styrelsemedlemmar. Anna Broman, Ina Johanson-Nystén, Joona Hertola, Anna Lindholm och Anna Sonck-Räihä valdes som nya styrelsemedlemmar.  

Här får de presentera sig och kort svara på följande frågor:

Vad har du för erfarenheter inom föreningen?
Vad är viktigt för dig i en förening?

Read more ...

Inbjudan till föreningens årsmöte

dickenlogoFöreningens medlemmar kallas till årsmöte onsdagen 7.12.2022 kl.18:00. Mötet hålls som distansmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Anmälningar (för att få möteslänken) till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast 6.12.2022.

Villkor för säsongavgifter 2022 - 2023

Villkor för säsongavgifter 2022 – 2023

1) Säsongsavgifterna 2022-2023

säsongsavgifter 2022 2023

Read more ...

Dickenin edustusjoukkueissa päävalmentajavaihdokset ensi kaudelle

00 Ken SireniusThomasLindström2021Naisten ja miesten edustusjoukkueiden valmentajat vaihtuvat kauden päätyttyä. Kolme ja puoli kautta naisten joukkuetta menestyksekkäästi luotsannut Ken Sirenius siirtyy kauden jälkeen Dickenin miesten päävalmentajaksi. Naisten uusi valmentaja on Dickenin oma kasvatti Thomas Lindström.


Naisten joukkueen General Manager Markku Enström: Thomas Lindströmin mukaantulo on luonnollinen jatkuma seuran sisällä juniorivalmentajasta edustusjoukkueen valmentajaksi. Stumbe on Dickenin näköinen valinta ja omaa laajan kokemuksen sekä Dickenin miesten edustusjoukkueen valmentajana, että juniorivalmentajana. Hän tuo varmasti paljon uutta joukkueelle, huomioiden myös nuorten pelaajien kehittäminen SM-sarjatason pelaajiksi. Tervetuloa jengiin! Lindström jatkaa myös Dickenin junioripäällikkönä.

Read more ...

Inbjudan till årsmöte 2021

dicken skoldFöreningens medlemmar kallas till årsmöte tisdagen 7.12.2021 kl.18:00. Mötet hålls i restaurang Lorus stora matsal, Österviksgatan 22 B, 00210 Helsingfors. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Anmälningar till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast 6.12.2021.

Villkor för säsongavgifter 2021 – 2022

1) Säsongsavgifterna 2021-2022

säsongsavgifter 2021 2022

* Vissa av vuxenlagen tränar endast (utan tränare) dvs inga domarkostnader eller serieavgifter
- Säsongsavgifterna är samma för alla spelare i en åldersgrupp. Detta för att kostnaden skall vara förutsägbar och inte vara beroende av antalet spelare i laget.

- De faktorer som främst styr säsongsavgiftens storlek är:
• antalet träningar per vecka
• huruvida laget har eller inte har: tränare, seriematcher, turneringar.


2) Säsongavgiftens fakturering
- Säsongavgiften faktureras i två rater med 14 dagars betalningstid (oktober 60 % och januari 40 %). Medlemsavgiften 40 euro faktureras i samband med första raten.

3) Nya spelare
- Ny spelare har 1 testmånad då de får prova på verksamheten utan att binda sig. Spelaren registreras i föreningen efter denna testmånad och betalar medlemsavgiften och säsongavgiften enligt datumet då testmånaden inletts:


Före 1.10 medlemsavgift + hela säsongavgiften
1.10 – 15.11 medlemsavgift + halva höstavgiften & hela våravgiften
15.11 – 15.2 medlemsavgift + hela våravgiften
15.2 – 15.4 medlemsavgift + halva våravgiften
Efter 15.4 medlemsavgift


4) Skadade och sjuka spelare

- Säsongavgiften för skadade och sjuka spelare behandlas från fall till fall och kräver att skadan meddelas till föreningen då den uppstår. Skadan/sjukdomen skall vid behov kunna styrkas med läkarintyg. Skador eller sjukdomar som orsakar mindre än 3 månaders kontinuerlig frånvaro beaktas inte. Skador/sjukdomar som inte meddelats  föreningen behandlas inte och anmälan kan inte göras retroaktivt. Meddelandet skall skickas till verksamhetsledaren, endast meddelande till egna lagets lagledare räcker inte.  Före skadans/sjukdomens uppkomst betalda avgifter returneras inte.


5) Spelare som slutar
- Spelare som slutar skall meddela om detta till föreningen innan 31.8 för höstavgiften och 31.12 för våravgiften. Ifall föreningen inte meddelats innan dessa datum är spelaren skyldig att betala den periodens faktura. Meddelandet skall skickas till verksamhetsledaren (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) endast meddelande till egna lagets lagledare räcker inte.


6) Övriga fall där spelaren ansöker om nedsatt avgift
Spelare, som av sociala skäl behöver söka om nedsatt säsongsavgift bör skriftligt ansöka om detta av föreningen senast 25.10.2021 och 31.12 för våravgiften. Ansökningarna  behandlas av styrelsen. Besluten baseras på gällande principer för sociala understöd och budgeterade medel. Ansökan måste göras skilt för varje säsong.

7) Coronans inverkan på säsongsavgiften
Utgångsläget är att säsongen 2021-22 spelas normalt. Vissa avvikelser, som t.ex. enskilda avbokade matcher och turneringar, kortare avbrott i lagens gemensamma träningar m.m. ingår i dessa antaganden. Ifall det uppstår längre avbrott eller stora avvikelser i verksamheten pga coronan,så beaktas detta i våravgiften 2022.

Kausimaksujen ehdot 2021 – 2022

1) Kausimaksut 2021-2022

säsongsavgifter 2021 2022

- Kausimaksut ovat kaikille samat ikäluokan sisällä. Tämä jotta kustannus on etukäteen tiedossa ja ei ole riippuvainen siitä montako pelaajaa joukkueessa on.
- Kausimaksun suuruuden määrittää pääosin:
• Harjoituskertojen määrä viikossa
• Mikäli joukkueella on tai ei ole: valmentaja, sarjaottelut, turnauksia.

2) Kausimaksujen laskutus
- Kausimaksu laskutetaan kahdessa erässä 14 päivän maksuajalla (lokakuu 60 % ja tammikuu 40 %). Jäsenmaksu, 40 euroa, laskutetaan ensimmäisen erän yhteydessä.

3) Uusi pelaaja
- Uudella pelaajalla on 1 ilmainen testikuukausi jolloin hän voi kokeilla lajia ilman sitoutumista. Pelaaja rekisteröidään seuraan tämän testikuukauden jälkeen ja hän maksaa jäsenmaksun sekä kausimaksun sen päivämäärän mukaan, kun testikuukausi on aloitettu:


Ennen 1.10. jäsenmaksu + koko kausimaksu
1.10. – 15.11. jäsenmaksu + puolikas syysmaksu & koko kevätmaksu
15.11. – 15.2. jäsenmaksu + koko kevätmaksu
15.2. – 15.4. jäsenmaksu + puolikas kevätmaksu
15.4. jälkeen jäsenmaksu4) Loukkaantunut tai sairastunut pelaaja
- Kausimaksu loukkaantuneen/sairastuneen pelaajan kohdalla käsitellään tapauskohtaisesti. Käsittely  vaati ilmoitusta seuralle loukkaantumisesta/sairastumisesta. Vammasta/sairastumisesta on tarvittaessa esitettävä lääkärintodistus. Loukkaantumiset/sairastumiset, joista aiheutuu alle 3 kuukauden yhtäjaksoinen poissaolo ei käsitellä. Loukkaantumisia/sairastumisia, joita ei ole ilmoitettu seuralle ei huomioida, eikä ilmoitusta voi tehdä jälkikäteen. Ilmoitus on tehtävä toiminnanjohtajalle  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), ilmoitus pelkästään oman joukkueen joukkuejohtajalle ei riitä. Ennen loukkaantumista suoritettuja maksuja ei palauteta.


5) Lopettanut pelaaja
- Lopettavan pelaajan tulee ilmoittaa lopettamisesta seuralle (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ennen 31.8. syysmaksun osalta ja 31.12 kevätmaksun osalta. Mikäli seuralle ei  ole ilmoitettu lopettamisesta ennen näitä päivämääriä on pelaaja velvoitettu maksamaan kyseisen jakson lasku. Ilmoitus on tehtävä toiminnanjohtajalle  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), ilmoitus pelkästään oman joukkueen joukkuejohtajalle ei riitä.

6) Muut tapaukset, jossa pelaaja anoo alennettua kausimaksua
Pelaajan, joka sosiaalisista syistä anoo alennettua kausimaksua, tulee tehdä kirjallinen anomus seuralle viimeistään 25.10.2021 syysmaksun osalta ja 31.12 kevätmaksun osalta. Seuran hallitus käsittelee anomukset. Päätökset tehdään voimassa olevien periaatteiden ja budjetin perusteella. Hakemus tulee tehdä joka kaudelle erikseen.

7) Koronan vaikutus kausimaksuun

Lähtökohta on, että kausi 2021-22 pelataan normaalisti. Joitakin poikkeamia, kuten esimerkiksi yksittäisten otteluiden tai turnausten peruminen, lyhyet keskeytykset joukkueen yhteisiin harjoituksiin jne. sisälletään tähän lähtökohtaan/oletukseen. Mikäli koronan takia ilmenee pidempiä keskeytysjaksoja tai isoja poikkeamia toimintaan, tullaan tämä huomioimaan kevätmaksussa 2022.

Back to Top