Föreningens årsmöte hölls 18.12.2023

dicken shieldFöreningens årsmöte hölls måndagen 18.12.2023 där stadgeenliga ärenden behandlades.

Efter 9 år som ordförande valde Jan Hellman att inte ställa upp för omval. Vi tackar Janne för det enorma arbete han gjort för föreningen under dessa år. Vi vill även tacka Ina Johanson-Nystén, som valde att inte ställa upp för omval, för hennes bidrag till styrelsearbetet.

Joona Hertola valdes till ordförande. Joakim Bergroth, Anna Broman, Joacim Broman, Cai Granfors, Tomas Gripenberg, Anna Lindholm och Anna Sonck-Räihä valdes till styrelsemedlemmar.

Inbjudan till föreningens årsmöte

dicken shieldFöreningens medlemmar kallas till årsmöte måndagen 18.12.2023 kl.18:00. Mötet hålls som distansmöte.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Anmälningar (för att få möteslänken) till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast 17.12.2023.

Kansliet och grupper

Kansliet

Anna Airava

Verksamhetsledare, heltidsanställd. Jobbar med administration, fakturor, budget, ekonomirapportering, ansökningar, kontrakt, medlemsregister, kommunikation, kontakt till handbollsförbundet, spelkläder, Dicken Shop och School Tour och sommarläger. Medlem i Tränargruppen.  Projektledare, Midnight Run.

Emilia Valkamo

Deltidsanställd: Jobbar med matchutsättning, kommunikation (some) och Midnight Run kundtjänst. 

 

Projektansvar

 

Björn Monnberg

Tränargruppens ordförande.

Harald Hannelius

Dickens webbsidor och tekniskt stöd. Medlem i Infogruppen. 

 

Grupperna och deras ordförande

Tränargruppen – Björn Monnberg (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Elitgruppen – Thomas Lindahl (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ungdomsgruppen – Cai Granfors (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Barngruppen – Cai Granfors (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ekonomigruppen – Thomas Gripenberg (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Finansieringsgruppen – Patrick Holm 

Resursgruppen – ännu oklart

Föreningsgruppen – ännu oklart

Infogruppen – Anna Airava (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Premieringsgruppen – Jan Hellman (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Inbjudan till föreningsmötet må 27.3 kl 19.00 (teams)

dicken skoldÄrenden

  • Val av revisor
  • Beslut att kalla Thomas Lindahl till hedersordförande.

För deltagarlänk skicka epost till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast 26.3.

Styrelsen

Styrelsen 2023

dicken shieldDen 7.12.2022 ordnades årsmötet där föreningens styrelse valdes. Jan Hellman återvaldes till ordförande. Cai Granfors, Tomas Gripenberg, och Joakim Bergroth återvaldes till styrelsemedlemmar. Anna Broman, Ina Johanson-Nystén, Joona Hertola, Anna Lindholm och Anna Sonck-Räihä valdes som nya styrelsemedlemmar.  

Här får de presentera sig och kort svara på följande frågor:

Vad har du för erfarenheter inom föreningen?
Vad är viktigt för dig i en förening?

Read more ...

Back to Top