Träning med damlaget

IMG 7660F11 gick flitigt på elitmatcher under säsongen 2022-2023. De vann fani-rankingen på flicksidan. Vinsten var ett träningstillfälle tillsammans med damlaget. Från liten till eliten. Flickorna fick bland annat göra uppvärmningslekar med boll, passövningar av olika slag, målvakterna fick målvaktsträning och slutligen spelades det matcher. F11 tackar för en superduper kväll! Tränarna och damspelarna tog så jättefint hand om juniorerna. För flickorna skapades det minnen för livet och de är ense om att gå flitigt på matcher även denna säsong, för de vill vinna igen så de får komma på nytt.

Read more ...

Träning med herrlaget

20230904 183332P11orna gick flitigt på elitmatcher under säsongen 2022 - 2023 och vann fanirankingen på pojksidan. Vinsten var ett träningstillfälle tillsammans med herrlaget. 
 
Kvällen var mycket uppskattad och lyckad. Killarna fick bland annat spela match tillsammans med men också mot herrarna samt ställa frågor till huvudtränare Ken Sirenius. Frågorna var många, t.ex. hur man kan bli elitspelare.
 
 

Read more ...

Resedagbok från Norden Cup 2022 - B-flickor

FB IMG 1672487857260Måndag 26.12:
På annandag jul träffades vi alla på flygfältet klockan 16 för att flyga iväg mot Göteborg och Norden Cup i ett litet propellerplan. Efter att i landat på Landvetters flygfält i Göteborg fick vi busstransport till hotellet, Scandic Opalen. Vi checkade in och fick våra rum, efter vilket vi åt en väldigt god middag på hotellet. Klockan var redan mycket så alla gick till sina rum för att ordna upp saker samt sova. Vi alla flickor var mycket trötta efter en hektisk och lång dag, och imorgon skulle turneringen börja så vi ville vara utvilade inför vår första match.

Read more ...

Villkor för säsongavgifter 2023-2024

1) Säsongsavgifterna 2023-2024

Screenshot at 2023 08 23 13 33 39


-
Säsongsavgifterna är samma för alla spelare i en åldersgrupp. Detta för att kostnaden skall vara förutsägbar och inte vara beroende av antalet spelare i laget.
-
De faktorer som främst styr säsongsavgiftens storlek är:
antalet träningar per vecka
huruvida laget har eller inte har: tränare, seriematcher, turneringar,
sommarträningar, gym.


2
) Säsongavgiftens fakturering


-
Säsongavgiften faktureras i två rater med 14 dagars betalningstid (augusti 60 %
och
januari 40 %). Medlemsavgiften 40 euro faktureras i samband med första
raten.


3
) Nya spelare


-
Ny spelare har 1 testmånad då de får prova på verksamheten utan att binda sig.
Spelaren registreras i föreningen efter denna testmånad och betalar

medlemsavgiften och säsongavgiften enligt datumet då testmånaden inletts:

Före 1.10 medlemsavgift +
hela säsongavgiften
1.10
15.11 medlemsavgift + halva höstavgiften & hela våravgiften
15.11
15.2 medlemsavgift + hela våravgiften
15.2
15.4 medlemsavgift + halva våravgiften
Efter 15.4 medlemsavgift

4
) Skadade och sjuka spelare

 

- Säsongavgiften för skadade och sjuka spelare behandlas från fall till fall och
kräver att skadan meddelas till föreningen då den uppstår. Skadan
/sjukdomen
skall vid behov kunna styrkas med läkarintyg. Skador
eller sjukdomar som
orsakar mindre än 3 månade
rs kontinuerlig frånvaro beaktas inte.
Skador
/sjukdomar som inte meddelats föreningen behandlas inte och anmälan
kan inte göras retroaktivt.
Meddelandet skall skickas till verksamhetsledaren,
e
ndast meddelande till egna lagets lagledare räcker inte. Före
s
kadans/sjukdomens uppkomst betalda avgifter returneras inte.
5
) Spelare som slutar
-
Spelare som slutar skall meddela om detta till föreningen innan 28.8.2023 för
höstavgiften och
31.12 för våravgiften. Ifall föreningen inte meddelats innan dessa
datum
är spelaren skyldig att betala den periodens faktura. Meddelandet skall
skickas till verksamhetsledaren
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) endast
meddelande till egna lagets la
gledare räcker inte.
6
) Övriga fall där spelaren ansöker om nedsatt avgift
Spelare, som av sociala skäl behöver söka om nedsatt säsongsavgift bör skriftligt

ansöka om detta av föreningen
senast 28.8 och 31.12 för våravgiften.
Ansökningarna behandlas av
styrelsen. Besluten baseras på gällande principer för
sociala understöd och budgeterade medel.
Ansökan måste göras skilt för varje
säsong.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."
 

Kausimaksujen ehdot 2023 – 2024


1) Kausimaksut 2023-2024
Screenshot at 2023 08 23 13 37 35
-
Kausimaksut ovat kaikille samat ikäluokan sisällä. Tämä jotta kustannus on
etukäteen tiedossa ja ei ole riippuvainen siitä montako pelaajaa joukkueessa
on.
Kausimaksun suuruuden määrittää pääosin:
• Harjoituskertojen määrä viikossa
• Mikäli joukkueella on tai ei ole: valmentaja, sarjaottelut, turnauksia,
kesätreenit, kuntosalivuoro.
2) Kausimaksujen laskutus
- Kausimaksu laskutetaan kahdessa erässä 14 päivän maksuajalla (elokuu 60 % ja
tammikuu 40 %). Jäsenmaksu, 40 euroa, laskutetaan ensimmäisen erän
yhteydessä.
3) Uusi pelaaja
- Uudella pelaajalla on 1 ilmainen testikuukausi jolloin hän voi kokeilla lajia ilman
sitoutumista. Pelaaja rekisteröidään seuraan tämän testikuukauden jälkeen ja hän
maksaa jäsenmaksun sekä kausimaksun sen päivämäärän mukaan, kun
testikuukausi on aloitettu:
Ennen 1.10. jäsenmaksu + koko kausimaksu
1.10. – 15.11. jäsenmaksu + puolikas syysmaksu & koko kevätmaksu
15.11. – 15.2. jäsenmaksu + koko kevätmaksu
15.2. – 15.4. jäsenmaksu + puolikas kevätmaksu
15.4. jälkeen jäsenmaksu4) Loukkaantunut tai sairastunut pelaaja
- Kausimaksu loukkaantuneen/sairastuneen pelaajan kohdalla käsitellään
tapauskohtaisesti.
Käsittely
vaati
ilmoitusta
seuralle
loukkaantumisesta/sairastumisesta. Vammasta/sairastumisesta on tarvittaessa
esitettävä lääkärintodistus. Loukkaantumiset/sairastumiset, joista aiheutuu alle 3
kuukauden yhtäjaksoinen poissaolo ei käsitellä. Loukkaantumisia/sairastumisia,
joita ei ole ilmoitettu seuralle ei huomioida, eikä ilmoitusta voi tehdä jälkikäteen.
Ilmoitus on tehtävä toiminnanjohtajalle (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), ilmoitus
pelkästään oman joukkueen joukkuejohtajalle ei riitä. Ennen loukkaantumista
suoritettuja maksuja ei palauteta.
5) Lopettanut pelaaja
-
Lopettavan
pelaajan
tulee
ilmoittaa
lopettamisesta
seuralle
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
ennen 28.8. syysmaksun osalta ja 31.12
kevätmaksun osalta. Mikäli seuralle ei ole ilmoitettu lopettamisesta ennen näitä
päivämääriä on pelaaja velvoitettu maksamaan kyseisen jakson lasku. Ilmoitus on
tehtävä toiminnanjohtajalle (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), ilmoitus pelkästään
oman joukkueen joukkuejohtajalle ei riitä.
6) Muut tapaukset, jossa pelaaja anoo alennettua kausimaksua
Pelaajan, joka sosiaalisista syistä anoo alennettua kausimaksua, tulee tehdä
kirjallinen anomus seuralle viimeistään 28.8. syysmaksun osalta ja 31.12
kevätmaksun osalta. Seuran hallitus käsittelee anomukset. Päätökset tehdään
voimassa olevien periaatteiden ja budjetin perusteella. Hakemus tulee tehdä joka
kaudelle erikseen.

Resedagbok från Norden Cup 2022 - P08

IMG 20221229 102430 scaled26.12 Nu bär det snart av till Norden cup 2022 för Dicken P08. 29 ivriga spelare med föräldrar träffades på Viking terminalen på Skatudden för att påbörja resan till Göteborg. Klockan 18.00 har vi reserverat bord till Buffet och då går vi också igenom resans regler och nyttig information. Sedan är det fri tillvaro tills det är sängdags kl. 22.00.

Read more ...

Subcategories

Back to Top