Dicken CxO Mentorin johtamisen kehittämisen pilottiseuraksi

 

Dicken on valittu yhdeksi yhdistys- ja urheilujohtamisen kehittämisen pilottiseuraksi. Tavoitteena on tuottaa seuran jäsenille ja sidosryhmille selkeästi näkyviä ja mitattavia parannuksia johtamisessa, toiminnassa, ilmapiirissä ja tuloksissa. Lisäksi projekti tarjoaa osallistuville avainhenkilöille ideoita ja oppia henkilökohtaiseen kehittymiseen, josta on hyötyä myös seuran ulkopuolella. 


Ensimmäisessä vaiheessa tehdään tilanneanalyysi, jossa selvitetään kuinka tarkoituksensamukainen seuran toiminta on, laaditaan johtamisen kypsyysarvio sekä esitetään keskeiset ja välittömät kehitystoimenpiteet.

CxO Mentorilta projektia vetävät kokeneet urheilujohtajat Jukka Näräkkä ja Jukka-Pekka Vuorinen.

Projektin onnistuminen edellyttää sitä, että mahdollisimman moni seuran jäsen ja vanhemmat kantavat kortensa kekoon kertomalla oman näkemyksensä seuran tämän hetkisestä toiminnasta. CxO Mentor tulee lähestymään kaikkia seuran sidosryhmiä sähköisin kyselyin helmikuussa.

CxO Mentor Oy on Suomen johtava ammattimentoroinnin ja johtamisen kehittämisen yritys. CxO:n missiona on parantaa suomalaista johtamista. CxO:lla on runsaat sata johtamisen mentorointiin koulutettua kokenutta johtajaa mentoreina. CxO toimii aktiivisesti yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Hyvän käsityksen CxO:n pyrkimyksistä yhteiskuntamme hyväksi saat lukemalla Suomen Kuvalehden artikkelin ja jos haluat tukea pyrkimystä, voit osallistua aloitteeseen suomalaisen johtamisen parantamiseksi.


Lisätietoja:

Christoffer Strandell

Toni Hinkka

Puheenjohtaja

Toimitusjohtaja

Drumsö Idrottskamrater Dicken rf.            CxO Mentor Oy

strandell (at) mac.com

toni.hinkka (at) cxomentor.fi

p. 040 549 0353 p. 044 306 3949

www.dicken.fi

www.cxomentor.fi

Back to Top