bollskola2013-2014-2

för 2008/2009 födda flickor och pojkar

Träningar:

Lördagar:

Grupp I: 09:30 - 10:15  Eterahallen, Drumsö (gamla Arcada, Ådstigen 3)

Grupp II: 10:15-11:00 Eterahallen, Drumsö (gamla Aracada, Ådstigen 3)

 

Tränare:

Ina Johanson-Nystén och Janne Sundström

Kontaktpersoner:

Ina Johanson-Nystén, ina.johanson(at)seb.fi

Observera dessa datum:

lö 21.2.2015 ingen Bollskola pga sportlov

På grund av stort intresse för Bollskolan så delar vi in gruppen i två mindre grupper (ingen nivåindelning) så att vi får två lite mindre grupper. På det sättet kan vi uppmärksamma alla barn och deras behov lite bättre. Vi startar med den nya indelningen och tidtabellen (se ovan) lö 31.1.2015. Välkommen med och testa!

 

Back to Top