Förnyade sidor / Uusitut sivut

dickenfiDicken.fi har uppdaterats och samtidigt har även sidornas utseende förnyats. Sidorna är ännu ofullständiga och utvecklas gradvis under våren.

Bl.a. jobbar vi på att lägga till finska menyer. Innehållet kommer även i fortsättningen då vi har menyer på två språk att vara blandat, dvs att vissa artiklar endast skrivs på finska och vissa endast på svenska. Detta beror långt på skribenterna men också på bristen av resurser att översätta allt material. Så långt det är möjligt försöker vi erbjuda innehåll på bägge språken.  

I övrigt finns det ännu innehållsmässigt en hel del som skall läggas till och uppdateras. Vi ser gärna även att lagen är aktiva och förutom att uppdatera sin egna sida även hjälper till med material om matcher, resor eller annat intressant som kan publiceras bland nyheterna på framsidan. Berätta gärna även för resten av föreningen och andra som läser sidorna vad som händer i just ert lag! De nya sidorna är lättare att uppdatera än de tidigare. För inloggningskoder och ytterligare information kan du kontakta verksamhetsledare Wille Hörhammer.

--

Dicken.fi-sivustoa on uusittu ja samalla on myös sivujen ulkoasua päivitetty. Sivusto on vielä keskeneräinen ja sitä kehitetään kevään mittaan. Työn alla on mm. suomenkielisten valikkojen lisääminen. Vaikka sivuille lisätään valikot molemmille kielille tulee sisältö myös jatkossa olemaan osittain vain toisella kielellä. Tämä johtuu osittain sisällön tuottajista ja osittain resurssien puutteesta kaikkien tekstien kääntämiseen. Pyrimme mahdollisimman useasti tarjoamaan sisältöä molemmilla kielillä.

Muuten on sivustolla sisällöllisesti vielä paljon lisättävää ja päivitettävää. Toivomme joukkueilta aktiivisuutta, paitsi oman sivuston päivittämiseen, myös sisällön tuotamiseen etusivulle. Kerro siis muille seurassa ja sivustolla käyville mitä juuri teidän joukkueessa tapahtuu. Uudet sivut ovat edellisiä sivuja selkeästi helpompia päivittää. Kirjautumiskoodit ja lisätietoa saat toiminnanjohajta Wille Hörhammerilta.   

 

 

Back to Top