Avgifter och villkor

sasongavgift 2019 2020Villkor för säsongavgifter 2019 - 2020


1) Säsongavgiftens fakturering

- Säsongavgiften faktureras i två rater med 14 dagars betalningstid (september, 60 %) och ca 15.1 (40 %)

2) Nya spelare

- Ny spelare har 1 testmånad då de får prova på verksamheten utan att binda sig. Spelaren registreras i föreningen efter denna testmånad och betalar medlemsavgiften och säsongavgiften enligt datumet då testmånaden inletts:

Före 1.10 medlemsavgift + hela säsongavgiften
1.10 – 15.11 medlemsavgift + halva höstavgiften & hela våravgiften
15.11 – 15.2 medlemsavgift + hela våravgiften
15.2 – 15.4 medlemsavgift + halva våravgiften
Efter 15.4 medlemsavgift

3) Skadade spelare

- Säsongavgiften för skadade spelare behandlas från fall till fall och kräver att skadan meddelas till föreningen då den uppstår. Skadan skall vid behov kunna styrkas med läkarintyg. Skador som orsakar mindre än 3 månaders kontinuerlig frånvaro beaktas inte. Skador som inte meddelats föreningen behandlas inte och anmälan kan inte göras retroaktivt. Meddelandet skall skickas till verksamhetsledaren, endast meddelande till egna lagets lagledare räcker inte. Före skadans uppkomst betalda avgifter returneras inte.

4) Spelare som slutar

- Spelare som slutar skall meddela om detta till föreningen innan faktureringsdatumen; 15.9 för höstavgiften och 15.1 för våravgiften. Ifall
föreningen inte meddelats innan dessa datum är spelaren skyldig att betala den periodens faktura. Meddelandet skall skickas till verksamhetsledaren, endast meddelande till egna lagets lagledare räcker inte.

5) Övriga fall där spelaren ansöker om nedsatt avgift

- I övriga fall skall föreningen alltid kontaktas innan faktureringsdatumen. Efter dessa datum är det inte möjligt att omförhandla villkor för den periodens avgift som fakturerats.Kausimaksujen ehdot 2019 - 2020

1) Kausimaksujen laskutus

- Kausimaksu laskutetaan kahdessa erässä 14 päivän maksuajalla (syyskuu, 60 % ja n. 15.1, 40 %)

2) Uusi pelaaja

- Uudella pelaajalla on 1 ilmainen testikuukausi jolloin hän voi kokeilla lajia ilman sitoutumista. Pelaaja rekisteröidään seuraan tämän testikuukauden jälkeen ja hän maksaa jäsenmaksun sekä kausimaksun sen päivämäärän mukaan kun testikuukausi on aloitettu:

Ennen 1.10. jäsenmaksu + koko kausimaksu
1.10. – 15.11. jäsenmaksu + puolikas syysmaksu & koko kevätmaksu
15.11. – 15.2. jäsenmaksu + koko kevätmaksu
15.2. – 15.4. jäsenmaksu + puolikas kevätmaksu
15.4. jälkeen jäsenmaksu

3) Loukkaantunut pelaaja

- Kausimaksu loukkaantuneen pelaajan kohdalla käsitellään tapauskohtaisesti. Käsittely vaati ilmoitusta seuralle loukkaantumisesta. Vammasta on tarvittaessa esitettävä lääkärintodistus. Loukkaantumiset joista aiheutuu alle 3 kuukauden yhtäjaksoinen poissaolo ei käsitellä. Loukkaantumisia joita ei ole ilmoitettu seuralle ei huomioida, eikä ilmoitusta voi tehdä jälkikäteen. Ilmoitus on tehtävä toiminnanjohtajalle, ilmoitus pelkästään oman joukkueen joukkuejohtajalle ei riitä. Ennen loukkaantumista suoritettuja maksuja ei palauteta.

4) Lopettanut pelaaja

- Lopettavan pelaajan tulee ilmoittaa lopettamisesta seuralle ennen laskutuspäivämääriä; 15.9. syysmaksun osalta ja 15.1. kevätmaksun osalta. Mikäli seuralle ei ole ilmoitettu lopettamisesta ennen näitä päivämääriä on pelaaja velvoitettu maksamaan kyseisen jakson laskun. Ilmoitus on tehtävä toiminnanjohtajalle, ilmoitus pelkästään oman joukkueen joukkuejohtajalle ei riitä.


5) Muita tapauksia joissa pelaaja pyytää alennettua maksua

- Muissa tapauksissa on aina oltava yhteydessä seuraan ennen laskutuspäivämääriä; 15.9. syysmaksun osalta ja 15.1. kevätmaksun osalta.
Näiden päivämäärien jälkeen ei ole mahdollista sopia uusista maksujärjestelyistä laskutetun jakson maksusta.

Back to Top