Kansliet och grupper

Kansliet

Anna Airava

Verksamhetsledare, heltidsanställd. Jobbar med administration, fakturor, budget, ekonomirapportering, ansökningar, kontrakt, medlemsregister, kommunikation, kontakt till handbollsförbundet, spelkläder, Dicken Shop och School Tour och sommarläger. Medlem i Tränargruppen.  Projektledare, Midnight Run.

Emilia Valkamo

Deltidsanställd: Jobbar med matchutsättning, kommunikation (some) och Midnight Run kundtjänst. 

 

Projektansvar

 

Björn Monnberg

Tränargruppens ordförande.

Harald Hannelius

Dickens webbsidor och tekniskt stöd. Medlem i Infogruppen. 

 

Grupperna och deras ordförande

Tränargruppen – Björn Monnberg (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Elitgruppen – Thomas Lindahl (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ungdomsgruppen – Cai Granfors (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Barngruppen – Cai Granfors (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ekonomigruppen – Thomas Gripenberg (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Finansieringsgruppen – Patrick Holm 

Resursgruppen – ännu oklart

Föreningsgruppen – ännu oklart

Infogruppen – Anna Airava (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Premieringsgruppen – Jan Hellman (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Back to Top