Tränarutskottet

tranarutskottet2Dickens tränarutskott planerar föreningens handbollsmässiga verksamhet, sköter om tränarrekryteringar, jobbar med träningsturer samt ordnar och informerar om tränarutbildning.

Utskottets medlemmar är ordförande Björn Monnberg, John Hollfast, Thomas "Stumbe" Lindström, Ken Sirenius och Anna Airava. Ifall man vill kontakta tränarutskottet så kan man skicka e-post till adressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back to Top