Styrelsen, kansliet och grupper 2021

Styrelsen

Nuvarande styrelse valdes vid årsmötet 15.2.2021.

Jan Hellman

Styrelseordförande. Förbereder och upprätthåller styrelsemöten, delegerar projekt, koordinerar årskalendern. Ledning av kansliverksamheten och förman för kanslipersonalen. Leder Finansieringsgruppen och Premieringsgruppen.

Cai Granfors

Styrelsemedlem. Ansvar över utveckling av nya inkomstkällor, marknadsförings- och försäljningsprojekt. Leder Barnhandbollsgruppen och Ungdomshandbollsgruppen. 

Tomas Gripenberg

Styrelsemedlem. Ansvar över ekonomi, budgetering och inkassering. Leder Ekonomigruppen. Representerar Dicken i DJH (Drumsö Juniorhallar).

Thomas Lindahl

Styrelsemedlem. Ansvar över elitlagens utveckling och organisation. Leder Elitgruppen.

Patrick Holm

Styrelsemedlem. Finanisering

 

Kansliet

Anna Airava

Verksamhetsledare, heltidsanställd. Jobbar med administration, fakturor, budget, ekonomirapportering, ansökningar, kontrakt, medlemsregister, kommunikation, kontakt till handbollsförbundet, spelkläder, Dicken Shop och School Tour och sommarläger.

Jóhanna Gunnlaugsdóttir

Heltidsanställd. Jobbar med matchtider, tränarfrågor, träningstider, utlandsturneringar och -läger. Medlem i Tränargruppen.  Projektledare, Midnight Run.

 

Projektansvar

 

Björn Monnberg

Tränargruppens ordförande. (Huvudtränare för herrlaget)

Harald Hannelius

Dickens webbsidor och tekniskt stöd. Medlem i Infogruppen. 

 

Grupperna och deras ordförande

Tränargruppen – Björn Monnberg (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Elitgruppen – Thomas Lindahl (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ungdomsgruppen – Cai Granfors (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Barngruppen – Cai Granfors (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ekonomigruppen – Thomas Gripenberg (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Finansieringsgruppen – Patrick Holm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Resursgruppen – ännu oklart

Föreningsgruppen – ännu oklart

Infogruppen – Anna Airava (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Premieringsgruppen – Jan Hellman (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Back to Top